KOMUNIKAT NR 15/2019

KOMUNIKAT NR 15/2019

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie szkolenia

 

1. Termin:        07 listopada 2019 roku (czwartek)

 

2. Miejsce:       Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

 

3. Program:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 - 15:30

Szkolenie na temat:

                                 

"Opodatkowanie podatkiem u źródła

przychodów wypłacanych podmiotom zagranicznym

 

Prelegent: Grześkowiak Marcin

Doradca podatkowy, (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.    

 

 

PLAN SZKOLENIA:

1.     Normy prawne

a.     Zakres poboru podatku u źródła wg krajowych ustaw podatkowych (PDOPr i PDOFiz)

b.    Praktyczne implikacje zmian ustawowych obowiązujących od stycznia 2017 w zakresie definicji dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski

c.     Zapisy ograniczające pobór podatku źródłowego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

d.    wpływ dyrektyw UE na opodatkowanie u źródła

2.     Dywidendy

a.     studium przypadku - niemiecka spółka finansuje polską spółkę zależną

b.    Sp. z o.o. sp. k. (względnie zagraniczny ekwiwalent typu niemiecka GmbH & Co. KG) a zwolnienie z opodatkowania dywidend

3.     Odsetki

a.     Klauzula uprawnionego odbiorcy

b.    Cash-Pooling

c.     Faktoring

d.    Konwersja wierzytelności na kapitał

e.    Finansowanie hybrydowe

4.     Należności licencyjne

a.     Oprogramowanie komputerowe i prawa autorskie

b.    Urządzenia przemysłowe

c.     Korzystanie z zagranicznego serwera

d.    Przekazanie know-how

5.     Ryzyka związane z nabywaniem pozostałych usług z katalogu art. 21 ust. 1 PDOPr / art. 29 ust. 1 PDOFiz

a.     Usługi doradcze

b.    Usługi celne i inne usługi niematerialne

c.     Bilety lotnicze – przepis uchylony

d.    faktury od dostawców usług elektronicznych typu Google

e.    wynajem infrastruktury informatycznej, usługi techniczne

6.     Podatek u źródła od przychodów z działalności wykonywanej osobiście w PDOFiz

7.     Inne płatności do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

8.     Obliczanie podatku źródłowego

a.     Kurs walutowy

b.    Konieczność ubruttowiania

c.     Zwrot nadpłaty podatku źródłowego

9.     Zagadnienia dokumentacyjne

a.     poprawność certyfikatu rezydencji – forma, okres ważności

b.    poprawne sporządzanie informacji IFT, CIT-10R,  PIT-8AR oraz ORD-U

10.   Podatek źródłowy w przypadku zakładów zagranicznych

 

 

 

 

4. Opłata:

·        150,00 zł brutto (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),

·        250,00 zł brutto (Cena dla asystenta doradcy podatkowego oraz doradcy zalegającego ze składkami)

 

 

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 04 listopada 2019r.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie – 07.11.2019"

 

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

 

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

 

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nie przybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.