KOMUNIKAT NR 10/2019

KOMUNIKAT NR 10/2019

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie szkolenia

 

1. Termin:        18 września 2019 roku (środa)

 

2. Miejsce:       Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

3. Program:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników 

10:00 - 15:30

Szkolenie na temat:

"Zmiany w VAT - nowelizacje 2019-2020

Prelegent: Modzelewski Zdzisław

Doradca podatkowy. Partner w Spółce Doradztwa Podatkowego MMR Consulting Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Współautor 4 komentarzy do ustawy o VAT, autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej   

4. Opłata:

·        150,00 zł brutto (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),

·        250,00 zł brutto (Cena dla asystenta doradcy podatkowego oraz doradcy zalegającego ze składkami)

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2019 r.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie – 18.09.2019" 

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nie przybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kontakt

tel.: 723-570-576
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. 723-570-576

x
x