KOMUNIKAT NR 7/2019

KOMUNIKAT NR 7/2019

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 24 kwietnia  2019 roku

w sprawie szkolenia

 

1. Termin:        14 maja 2019 roku (wtorek)

 

2. Miejsce:       Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

 

3. Program:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 - 15:30

Szkolenie na temat:

                                

"Raportowanie schematów podatkowych - nowe obowiązki podatników i doradców podatkowych

 

Prelegent: Andrzej Ladziński

Doradca podatkowy, partner zarządzający GWW Tax . Podatkami zajmuje się od 1995 r. Specjalizuje się postępowaniach, w których organy skarbowe kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, w szczególności w zakresie podatku dochodowego.

 

 

 

 

4. Opłata:

·        150,00 zł brutto (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),

·        250,00 zł brutto (Cena dla asystenta doradcy podatkowego oraz doradcy zalegającego ze składkami)

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 r.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie– 14.05.2019"

 

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.6 niniejszego komunikatu.

 

 

 

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

 

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nie przybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.