KOMUNIKAT NR 2/2019

KOMUNIKAT NR 2/2019

ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie szkolenia

 

 

Z końcem stycznia przypadają pierwsze obowiązki związane z "podatkiem u źródła" (PIT art. 29; CIT art. 21). Często nieświadomi tych obowiązków możemy je zaniedbać, a konsekwencje mogą być dotkliwe.

W związku z tym szczególnie polecamy niniejsze szkolenie.

 

 

1. Termin:        28 stycznia 2019 roku (poniedziałek)

 

2. Miejsce:       Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

 

3. Program:

09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

 

10:00 - 15:30

(do ok.16.30 - pytania i odpowiedzi)

Szkolenie na temat:

                                   

„Opodatkowanie podatkiem źródłowym

przychodów wypłacanych podmiotom zagranicznym”

 

  1. Normy prawne
  2. Dywidendy
  3. Odsetki
  4. Należności licencyjne
  5. Ryzyka związane z nabywaniem pozostałych usług z katalogu art. 21 ust. 1 PDOPr / art. 29 ust. 1 PDOFiz
  6. Podatek u źródła od przychodów z działalności wykonywanej osobiście w PDOFiz
  7. Inne płatności do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
  8. Obliczanie podatku źródłowego
  9. Zagadnienia dokumentacyjne
  10. Podatek źródłowy w przypadku zakładów zagranicznych

 

Prelegent: Grześkowiak Marcin

Doradca podatkowy, (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.    

 

 

 

 

4. Opłata:

·        150,00 zł brutto (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),

·        250,00 zł brutto (Cena dla asystenta doradcy podatkowego oraz doradcy zalegającego ze składkami)

 

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

 

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 24 stycznia 2019 r.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

 

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Oddział Kujawsko-Pomorski

mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012

W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:

 

Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy

wraz z dopiskiem "Szkolenie– 28.01.2019"

 

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

 

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

 

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nie przybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.