Informacje o nas

     Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działajacym na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pózn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest nieżalezny i podlega tylko ustawom.

     Najwyzszym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa sie co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnoscia samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.


     W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby , uchwalono statut i podjęto szereg uchwal regulujacych zasady przyszłego funkcjonowania samorzadu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową zwiazały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał sie faktem.

     Zgodnie z Uchwala Nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. utworzono 16 oddziałów regionalnych


Czytaj również

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x