Konta bankowe


1. Szkolenia Kuj.-Pom. Oddziału KIDP:

11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
Wpisz: imię, nazwisko, numer wpisu + miejsce i termin konferencji/szkolenia


2. Składki:

Indywidualne numery kont bankowych dla każdego doradcy podatkowego
Wpisz: imię, nazwisko, numer wpisu + okres za który opłacasz składkę


3. Legitymacje:

Numer konta bankowego KPO KIDP : 11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
Wpisz: imię, nazwisko, numer wpisu + wyraz "legitymacja"


4. Polisy OC:

Indywidualne numery kont bankowych dla każdego doradcy podatkowego
Wpisz: imię, nazwisko, numer wpisu + numer wniosku

 
5. Opłata z tytułu przekształcenia wpisu warunkowego we wpis

83 1140 1124 3556 0000 2222 4444

 
6. Opłata z tytułu wpisu na listę doradców podatkowych

Indywidualne numery kont bankowych dla każdego doradcy podatkowego

Kontakt

tel.: 723-570-576
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. 723-570-576

x
x