Szczegóły szkolenia / imprezy

PRZEGLĄD PODATKOWY 2023 - zmiany wprowadzone, uchwalone, planowane
Kategoria: Podatki 2023
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 10.0
Zgłoszenia: 29 / 45
Koszty:  330.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
330.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
600.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-06-17
Data zakończenia: 2023-06-18
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 3/2023
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie stacjonarne

1. Termin:   
Szkolenie w dniu 17.06.2023r.  godz. 9.30 - 15.30
Szkolenie w dniu 18.06.2023r.  godz. 9.30 - 15.00

2. Miejsce szkolenia:  
Akacja Medical Resort,  ul. Mickiewicza 6, 87-720 Ciechocinek

 Szkolenie na temat:

PRZEGLĄD PODATKOWY 2023 – zmiany wprowadzone, uchwalone, planowane

prowadząca Anna Kędzierska-Adamczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

3. Program szkolenia

17.06.2023 (sobota)
09:30 - 15:30  Szkolenie
W trakcie przerwy kawowe, obiad

18.06.2023 (niedziela)
09:30 - 15:00  Szkolenie
W trakcie przerwy kawowe

Tematyka szkolenia:

1.    Krótkie podsumowanie zmian w podatku PIT w 2023 roku
- problematyka opodatkowania wynagrodzeń – praktyczne wyjaśnienia
- podatek PIT w działalności gospodarczej:
* odliczanie składki zdrowotnej,
* praktyczne problemy otrzymania zwrotu nadpłaconej składki zdrowotnej bądź jej rozliczenia z bieżącymi składkami, w zależności od wybranej w 2023 roku formy opodatkowania
* sprzedaż majątku firmowego, konsekwencje podatkowe i w składce zdrowotnej
- zasady opodatkowania najmu w 2023 roku – problemy praktyczne
- amortyzacja nieruchomości mieszkalnych – problemy praktyczne
- pozostałe problemy związane z amortyzacją
- moment ujmowania kosztów, korekt, duplikatów
- ZUS i wynagrodzenia w kosztach ( PIT i CIT)
- inne zagadnienia trudne i kontrowersyjne.

2.    Przepis przesunięte w czasie – zestawienie przepisów i rozwiązań podatkowych przesuniętych w czasie.

3.    Ulgi w PIT w praktyce, w działalności gospodarczej – senioralna, 4 dzieci, na powrót, ulga na złe długi, składka zdrowotna kosztem – najnowsze wyjaśnienia i interpretacje.

4.    Ryczałt w praktyce – bieżące problemy, pułapki, wyjaśnienia, stanowiska MF i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem dylematów dotyczących stosowania właściwej stawki ryczałtu. Odliczenie składek ZUS i składki zdrowotnej. Podatkowe konsekwencje utraty prawa do ryczałtu.

5.    Nieruchomości w podatkach dochodowych –
- zakup, amortyzacja, inwestycje, nakłady
- sprzedaż – konsekwencje podatkowe w zależności od rodzaju nieruchomości
- ustrój majątkowy małżeński a skutki podatkowe dla nieruchomości
- grunt, nieruchomość inna niż gruntowa, nakłady na cudzym gruncie – skutki podatkowe.

6.    Najem – problematyka podatkowa
- najem w działalności czy najem prywatny - możliwe formy opodatkowania i ich skutki podatkowe
- rodzaje najmów – skutki podatkowe
- najem na ryczałcie a opodatkowanie mediów.

7.    CIT Estoński – najem a ukryte zyski.

8.    Nieruchomości i najem – skutki w podatku VAT
- zakup nieruchomości – prawo do odliczenia podatku VAT
- sprzedaż nieruchomości – stawki VAT, możliwe odstępstwa.
- najem nieruchomości – zasady opodatkowania i stawki VAT
- korekta roczna związana z nieruchomościami.

9.    Podatek VAT w 2022 i 2023 roku
- pakiet slim VAT 3 – kolejne uproszczenia w podatku VAT:
 - status małego podatnika
- wnioski WIS
- zmiany w fakturowaniu
- zmiany zasad ustalania i rozliczania proporcji w podatku VAT naliczonym
- zmiany w zasadach zwrotu dla podatnika bezgotówkowego
- zmiany w mechanizmie podzielonej płatności
- zmiany w sankcjach w podatku VAT
- zmiany w ewidencjach dla potrzeb OSS i IOSS
- inne drobne zmiany w ustawie.
- faktury, kasy fiskalne, terminale – przegląd zmian, interpretacji, skutków praktycznych.
- uporządkowanie zagadnień w podatku VAT po poprzednich zmianach:
- WNT, import usług, transakcje dla których podatnikiem jest nabywca – a podatek naliczony
- terminy odliczania podatku VAT
- moment powstania obowiązku podatkowego
- korekta roczna w podatku VAT – najtrudniejsze zagadnienia
- terminy zwrotu podatku VAT
- rozliczenia kwartalne

10.    Samochody w podatku PIT, CIT i VAT – krótkie podsumowanie i uporządkowanie wiadomości. Zmiany w przepisach, najnowsze stanowiska urzędów i MF. Samochód w CIT estońskim.

11.    Zmiany w innych obszarach podatkowych uchwalone wraz z pakietem SLIM VAT 3 – ryczałt, spadki i darowizny, ordynacja podatkowa, inne ustawy.

12.    Fundacja rodzinna –
- podstawowe zasady – utworzenie, działalnie, organy, majątek
- skutki podatkowe ( korzyści)
- wady i zalety.

13.    Inne ciekawe zagadnienia i najświeższe interpretacje podatkowe.
14.    Panel dyskusyjny.


 

4. Opłata:

•        330,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•        600,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla pracownika oraz doradcy zalegającego ze składkami)

* Prosimy o sprawdzenie danych do faktury podanych w zgłoszeniu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie.


5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca 2023r. Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 17-18.06.2023"


 Szanowni Państwo
- Przy zgłoszeniu w mDoradcy prosimy o sprawdzenie czy dane do wystawienia faktury są aktualne.
- Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
- Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.


8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.6 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 45 osób.  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nieprzybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 10 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: 723-570-576
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. 723-570-576

x
x