Szczegóły szkolenia / imprezy

Bilansowe zamknięcie roku 2022 z elementami podatkowymi i przygotowanie e-sprawozdania
Kategoria: Bilansowe zamknięcie roku
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 29 / 90
Koszty:  90.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
90.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-01-26
Data zakończenia: 2023-01-26
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 1/2023
z dnia 10 stycznia 2023 roku

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza na webinarium


Termin:   26 stycznia 2023 roku (czwartek)  - godz. 10.00 – 15.30

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE - ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZOOM.

Temat webinarium:
Bilansowe zamknięcie roku 2022 z elementami podatkowymi
i przygotowanie e-sprawozdania


Wykładowca: Jacek Kołaczyński
Biegły rewident. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe "Post-graduate studies in Financial Management" w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie kontroler finansowy i dyrektor administracyjny w jednej z największych w świecie grupie kapitałowej oraz współpracownik biura księgowego i doradztwa podatkowego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Fundacji Rozwoju Rachunkowości na kursach księgowych, autor prac i raportów oraz szkoleń e-learningowych z zakresu analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, strategii zarządzania, prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Harmonogram:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie webinarium przewidziano 3 ok. 10 min. przerwy
około godz. 15.30 planowane zakończenie webinarium

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Tematyka szkolenia:
1. Obowiązek sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
2. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku, w tym kluczowe aspekty przeprowadzenia inwentaryzacji;
3. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego jednostek stosujących w pełnym zakresie ustawę o rachunkowości;
4. Zasady i tryb sporządzania, badania i zatwierdzania oraz publikowania sprawozdania finansowego w tym harmonogram prac bilansowych;
5. Poprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego – problematyka kompletności dokumentacji i analizy sald;
6. Wycena kluczowych pozycji aktywów i pasywów oraz wykazywania segmentów przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat – typowe błędy w sprawozdaniach finansowych;
7. Zdarzenia po dacie bilansu – ujmowanie i prezentacja zgodnie z KSR.
8. Zamknięcie roku podatkowego przy stosowaniu estońskiego CIT

Zasady rejestracji:
•    Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca, która otrzymała wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.

•    Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP (kujawsko-pomorski@kidp.pl)

•    Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 25.01.2023 r. o godz. 12.00. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia, ani rezygnacji pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy podany w zgłoszeniu, indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.

•    Przewidywana liczba uczestników 90 osób.

•    Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

•    Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów.

Opłata brutto/os.:
-   90 zł - dla doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich
- 180 zł - dla pracowników DP oraz doradców z zaległościami w opłacaniu składek powyżej 360 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, numer wpisu
wraz z dopiskiem "Webinarium 26.01.2023"Szanowni Państwo
  • Przy zgłoszeniu w mDoradcy prosimy o sprawdzenie czy dane do wystawienia faktury są aktualne.
  • Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
  • Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Instrukcja ZOOM:
- Na adres e-mail podany w zgłoszeniu, otrzymają Państwo dzień przed szkoleniem, link do rejestracji na to szkolenie.
- Nie ma konieczności instalowania aplikacji ZOOM, link można otworzyć przez przeglądarkę (WAŻNE: przeglądarka musi być zaktualizowana do najnowszej wersji).
- Rejestrując się należy podać Imię, Nazwisko, adres e-mail i nr wpisu.
- Po poprawnej rejestracji otrzymają Państwo maila zwrotnego z potwierdzeniem.
- W tym mailu będzie również przycisk „Dołącz do spotkania”, z którego należy skorzystać chcąc dołączyć do szkolenia, a który będzie uaktywniony na 5 min przed rozpoczęciem.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Oddziału KIDP: kujawsko-pomorski@kidp.pl

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę)  dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: 723-570-576
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. 723-570-576

x
x