Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w kodeksie pracy według PIP
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 19 / 40
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
200.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-08-10
Data zakończenia: 2022-08-10
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 3/2022
z dnia 04 lipca 2022 roku

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza na szkolenie stacjonarne

1. Termin:   
Szkolenie w dniu 10.08.2022r.  godz. 10.00 - 15.30
2. Miejsce szkolenia:  
Sala szkoleniowa KPO KIDP, ul. Focha 4 w Bydgoszczy

 Szkolenie na temat:

Zmiany w kodeksie pracy według PIP

prowadząca Ewa Weśniuk
starszy inspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy


3. Program szkolenia

10.08.2022 (środa)
10:00 - 15:30  Szkolenie
W trakcie przerwy kawowe


4. Opłata:

•        123,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•        200,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla pracownika oraz doradcy zalegającego ze składkami)

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie danych do faktury podanych w zgłoszeniu.


5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 08 sierpnia 2022r. Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 10.08.2022"
 
8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.6 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nieprzybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają  5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.Podczas szkolenia będą obowiązywały wszystkie wymagane zasady profilaktyki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu Covid19.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x