Szczegóły szkolenia / imprezy

Polskie przedsiębiorstwo budowlane a roboty wykonywane w innych państwach członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec - problemy związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz VAT usług na nieruchomościach czy dostaw z montażem
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 54 / 95
Koszty:  120.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
220.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-11-15
Data zakończenia: 2021-11-15
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 10/2021

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza
na szkolenie online


Termin:   15 listopada 2021 roku (poniedziałek)  - godz. 10.00 – 15.30

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING.

 Temat szkolenia:
"Polskie przedsiębiorstwo budowlane a roboty wykonywane w innych państwach członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec - problemy związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz VAT usług na nieruchomościach czy dostaw z montażem

Prelegent: Grześkowiak Marcin
Doradca podatkowy, (nr wpisu 11419), absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.     

Harmonogram webinarium:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie webinarium przewidziano co 1,5 h ok. 10 min przerwy
około godz. 15.30 planowane zakończenie webinarium
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Zasady rejestracji:
• Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca, która otrzymała wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.

• Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP (kujawsko-pomorski@kidp.pl)

• Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 12.11.2021 r. o godz. 10.00. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia, ani rezygnacji pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.

• Przewidywana liczba uczestników 95 osób.

• Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

• Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów.
Opłata brutto/os.:

-   70 zł - dla doradcy podatkowego (cena po rabacie*)
- 120 zł - dla doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich (100% ceny)
- 170 zł - dla pracowników DP (cena po rabacie*)
- 220 zł - dla pracowników DP oraz doradców z zaległościami w opłacaniu składek powyżej 240 zł

*Rabat 50 zł przysługuje dorady posiadającemu legitymację (wymagane wpisanie numeru legitymacji w zgłoszeniu)

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, numer wpisu
wraz z dopiskiem "Webinarium 15.11.2021"

Szanowni Państwo
- Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
- Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Oddziału KIDP kujawsko-pomorski@kidp.pl.

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail po zakończonej transmisji wykładu.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x