Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy - dokumentacja pracownicza
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 9 / 95
Koszty:  120.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
220.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-03-23
Data zakończenia: 2021-03-23
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 4/2021

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza
na szkolenie online


Termin:   23 marca 2021 roku (wtorek)  - godz. 10.00 – 15.30

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING.

 Temat szkolenia:
Prawo pracy – dokumentacja pracownicza

Prelegent: Ewa Weśniuk - Cieśla
starszy inspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy

Harmonogram webinarium:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie webinarium przewidziano co 1,5 h ok. 10 min przerwy
około godz. 15.30 planowane zakończenie webinarium
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.


Zasady rejestracji:
•    Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca i otrzymała z biura KPO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.

•    Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP (kujawsko-pomorski@kidp.pl)

•    Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 22.03.2021 r. o godz. 10.00. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia, ani rezygnacji pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia).

Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.

•    Przewidywana liczba uczestników 95 osób.

•    Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

•    Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów.


Opłata brutto/os.:

-   70 zł - dla doradcy podatkowego (cena po rabacie*)
- 120 zł - dla doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich (100% ceny)
- 170 zł - dla pracowników DP (cena po rabacie*)
- 220 zł - dla pracowników DP oraz doradców z zaległościami w opłacaniu składek powyżej 240zł

*Rabat 50 zł przysługuje dorady posiadającemu legitymację (wymagane wpisanie numeru legitymacji w zgłoszeniu)

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, numer wpisu
wraz z dopiskiem "Webinarium 23.03.2021"

Szanowni Państwo
-    Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
-    Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Oddziału KIDP kujawsko-pomorski@kidp.pl.

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail po zakończonej transmisji wykładu.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x