Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy - rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 10 / 95
Koszty:  120.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
220.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-03-09
Data zakończenia: 2021-03-09
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 3/2021

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza
na szkolenie online


Termin:   09 marca 2021 roku (wtorek)  - godz. 10.00 – 15.30

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICKMEETING.

 Temat szkolenia:
Prawo pracy - rozwiązania wynikające z tarczy antykryzysowej

Zakres regulacji dotyczących przepisów prawa pracy wprowadzonych „Tarczami antykryzysowymi” i innymi przepisami związanych z ogłoszonym stanem epidemicznym.

Tematem spotkania będą zagadnienia związane z:
- poleceniem wykonywania pracy zdalnej, zasadami pracy zdalnej w okresie kwarantanny i izolacji, ewidencja pracy zdalnej
- świadczeniami dla pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej
- świadczeniami z ubezpieczenia społecznego po zmianie wymiaru czasu pracy
- obniżeniem wynagrodzenia, ograniczeniem wysokości świadczeń pieniężnych
- czasem pracy, stosowaniem mniej korzystnych warunków zatrudnienia, elastycznymi zasadami ustalania czasu pracy
- zwiększeniem wolnej od potrąceń kwoty wynagrodzenia za pracę
- udzielaniem urlopów wypoczynkowych
- ograniczeniem zakazu pracy w handlu w niedziele
- badaniami lekarskimi i szkoleniami bhp w okresie stanu epidemicznego
- rozwiązywaniem umów o pracę, skutecznością doręczenia oświadczenia woli
- zatrudnianiem cudzoziemców, legalnością pobytu na terenie RP.


Prelegent: Ewa Weśniuk - Cieśla
starszy inspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy


Harmonogram webinarium:
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie webinarium przewidziano co 1,5 h ok. 10 min przerwy
około godz. 15.30 planowane zakończenie webinarium
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania webinarium.

Zasady rejestracji:
•    Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca i otrzymała z biura KPO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
•    Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest zrezygnować przez panel mDoradca lub pisemnie zawiadomić Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP (kujawsko-pomorski@kidp.pl)
•    Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 08.03.2021 r. o godz. 10.00. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia, ani rezygnacji pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia).
Uwaga: tylko osoby, które zgłosiły  się przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie otrzymają na adres mailowy indywidualny link do rejestracji na szkolenie wraz z hasłem dostępowym. Link będzie wysłany w dniu poprzedzającym szkolenie po zamknięciu listy uczestników.
•    Przewidywana liczba uczestników 95 osób.
•    Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
•    Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów.

Opłata brutto/os.:
-   70 zł - dla doradcy podatkowego (cena po rabacie*)
- 120 zł - dla doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich (100% ceny)
- 170 zł - dla pracowników DP (cena po rabacie*)
- 220 zł - dla pracowników DP oraz doradców z zaległościami w opłacaniu składek powyżej 240zł

*Rabat 50 zł przysługuje dorady posiadającemu legitymację (wymagane wpisanie numeru legitymacji w zgłoszeniu)

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, numer wpisu
wraz z dopiskiem "Webinarium 09.03.2021"

Szanowni Państwo
-    Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
-    Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Oddziału KIDP kujawsko-pomorski@kidp.pl.

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail po zakończonej transmisji wykładu.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x