Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT 2020 - wybrane bieżące zagadnienia w podatku VAT
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 29 / 40
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-09-17
Data zakończenia: 2020-09-17
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 6/2020
z dnia 8 września 2020 roku

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza  na szkolenie

1. Termin:   
17.09.2020r. (czwartek)  - godz. 10.00 – 15.30

2. Miejsce szkolenia:  
Hotel CITY
85-950 Bydgoszcz, ul. 3 Maja 6

3. Program szkolenia
09:30 - 10:00  Rejestracja uczestników
10:00 - 15:30  Szkolenie
W trakcie szkolenia – całodzienny serwis kawa, herbata, woda mineralna + jednorazowa przerwa ciastka
 
 Szkolenie na temat:
VAT 2020 – wybrane bieżące zagadnienia w podatku VAT


Prelegent: Modzelewski Zdzisław
Doradca podatkowy. Partner w Spółce Doradztwa Podatkowego MMR Consulting Sp. z o.o., absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Współautor 4 komentarzy do ustawy o VAT, autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej    


4. Opłata:
•        150,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•        250,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla asystenta doradcy niezalegającego ze składkami i doradcy zalegającego)

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2020r. Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 17.09.2020"
 
8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nie przybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów za uczestnictwo w szkoleniu.  Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności***
Podczas szkolenia będą obowiązywały następujące zasady:
- na terenie obiektu i podczas poruszania się po sali wykładowej zasłaniamy nos i usta,
- stosujemy i udostępniamy uczestnikom żele antybakteryjne: płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do hotelu i  sali wykładowej,
- przed szkoleniem, uczestnicy wypełniają ankiety dotyczące stanu zachorowalności na COVID-19,
- uczestnicy obowiązani są zachować wymagany odstęp na sali wykładowej oraz podczas przerw kawowych,
- na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych.


Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x