Szczegóły szkolenia / imprezy

ORDYNACJA PODATKOWA W PRAKTYCE - CZ. III
Kategoria: Ordynacja podatkowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 14 / 40
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
250.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-15
Data zakończenia: 2019-11-15
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 13/2019
ZARZĄDU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU KIDP
z dnia 04 października 2019 roku
w sprawie szkolenia

1. Termin:       15 listopada 2019 roku (piątek)

2. Miejsce:     
Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy

3. Program:
09:30 – 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 - 15:30
Szkolenie na temat:
                                
"ORDYNACJA PODATKOWA W PRAKTYCE - CZ. III”
Jak przygotować się do czynności sprawdzających kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego
Jak postępować z urzędem skarbowym – praktyka przydatna w codziennej pracy


Prelegent: Sebastian Ząbczyk
Doradca podatkowy, absolwent studiów podatkowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu.
Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa podatkowego i doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami, kancelariami prawnymi, biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi. Praktykę zawodową zdobywał także w organach podatkowych (urząd skarbowy, izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej).
Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz postępowaniach podatkowych i procedurze sądowej. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem sporach z organami podatkowymi dotyczących aktualnych problemów podatkowych, w tym m.in. tzw. „pustych faktur”, prawa do odliczenia podatku VAT, a także nieujawnionych źródeł dochodu. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, a oprócz sporów, zajmuje się optymalizacją podatkową, w szczególności związaną z dostosowaniem form organizacyjno-prawnych przedsięwzięć gospodarczych. Stale współpracuje w doradcą podatkowym i adwokatem Marcinem Pacyną.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, autor publikacji na tematy podatkowe i ekonomiczne. Posiada także wieloletnie doświadczenie (od 2000 r.) w doradztwie ekonomicznym i kierowaniu działalnością finansową przedsiębiorstw. Zajmował się także organizacją finansowania dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. za pomocą emisji obligacji i akcji.
Wykształcenie i doświadczenie ekonomiczne istotnie uzupełnia się z kompetencjami podatkowymi. Dzięki temu jest w stanie zajmować się zadaniami o interdyscyplinarnym charakterze, wymagających zwrócenia uwagi nie tylko na kontekst prawno-podatkowy, ale także na aspekty ekonomiczno-finansowe.4. Opłata:
•    150,00 zł brutto (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•    250,00 zł brutto (Cena dla asystenta doradcy podatkowego oraz doradcy zalegającego ze składkami)

5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada 2019r.  Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 15.11.2019"

8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.7 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 40 osób.
 
10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nie przybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 5 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kategorie szkoleń

akcja
akcja

Kontakt

tel.: ((52) 584 44 44)
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x