Samorząd doradców podatkowych wystosował do Ministerstwa Finansów apel o rzetelne konsultacje nowych przepisów podatkowych. Na przygotowanie uwag do nowej ustawy wprowadzającej m.in. CIT dla spółek komandytowych resort finansów dał doradcom podatkowym zaledwie 2 dni robocze, co zdaniem KIDP stanowi naruszenie przepisów i dobrej praktyki legislacyjnej.

 

O planowanych zmianach w ustawach regulujących m.in. kwestie podatków PIT i CIT mówiło się już od dawna. Pierwsza informacje o tym, że rząd planuje opodatkować CIT spółki komandytowe pojawiły się kilka tygodni temu. Projekt ustawy został opublikowany dopiero 17 września późnym popołudniem – z dołączoną informacją, że konsultacje publiczne potrwają jedynie do poniedziałku 21 września, a termin na składanie uwag upływa o godz. 9 rano. W piśmie przewodnim do projektu znalazła się także informacja, że brak nadesłania opinii ww. terminie będzie traktowany jako brak uwag do projektu.

 

Doradcy podatkowi zwrócili MF uwagę, że konsultowany akt prawny liczy sobie 30 stron, a jego uzasadnienie – 60 stron. W opinii samorządu doradców podatkowych – zaproponowany przez Ministerstwo Finansów termin nie pozwala na przygotowanie uwag w tak krótkim czasie. Krajowa Rada Doradców Podatkowych w swoim piśmie podkreśla, że zarządzony termin jest niezgodny z Regulaminem Rady Ministrów.

 

„Zaproponowany w niniejszej sprawie termin de facto dwóch dni roboczych nakazuje wątpić w prawdziwość intencji Ministerstwa Finansów do zapoznania się z rzetelnymi i skrupulatnymi opiniami podmiotów uczestniczących w procesie konsultowania projektu ustawy – czytamy w piśmie, które prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych przekazał w poniedziałek do Ministerstwa Finansów. – Jednocześnie negatywnie oceniamy zawarte w ww. piśmie przewodnim zastrzeżenie, informujące o tym, że brak nadesłania opinii w zakreślonym terminie zostanie uznany za brak uwag do projektu. Powyższy skutek nie tylko nie znajduje oparcia w unormowaniach prawnych regulujących proces obligatoryjnych i sformalizowanych konsultacji społecznych w toku rządowego postępowania legislacyjnego, ale przede wszystkim wyklucza partnerskie traktowanie podmiotów biorących udział w opiniowaniu projektów.

 

Cała treść pisma, które Krajowa Izba Doradców Podatkowych skierowała do Ministerstwa Finansów znajduje się w załączniku poniżej.

https://kidp.pl/files/newsall/6658.pdf

DATA PUBLIKACJI: 2020-09-22 + pozostałe aktualności