Aktualność: Wyniki wyborów i ukonstytuowanie się Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP VI kadencji - 12.04.2022 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, podczas którego wybrano członków Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP VI kadencji oraz członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP w Bydgoszczy VI kadencji.

W dniu 12.04.2022r. na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, w następującym składzie:

1.    Przewodniczący Zarządu -  Piotrowski Przemysław nr wpisu 05274
2.    Zastępca Przewodniczącego Zarządu -  Rychlik Dariusz nr wpisu 01879
3.    Skarbnik -  Drobysz-Szulc Bogusława nr wpisu 03923
4.    Sekretarz -  Śnieg Joanna nr wpisu 13517
5.    Członek Zarządu -  Czemerys Mariola nr wpisu 05407
6.    Członek Zarządu  -  Strahl Eugeniusz nr wpisu 03907
7.    Członek Zarządu -  Zbutowicz Michał nr wpisu 13795

Na Zgromadzeniu został wybrany nowy skład sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego w Bydgoszczy, w następującym składzie:

1)    Borowicz Edwin nr wpisu 02369
2)    Kaszuba Anna nr wpisu 07202
3)    Knoff Dariusz nr wpisu 06524
4)    Kowalczyk Piotr nr wpisu 07485
5)    Szmytkowska Urszula nr wpisu 00701

Funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego KPO KIDP VI kadencji pełni, wybrana przez VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych Pani Hanna Rychlik.

Z poważaniem
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2022-04-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: 723-570-576
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. 723-570-576

x
x