Aktualność: Spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

19 stycznia 2022 r. w Warszawie, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Spotkanie zrealizowano w formule hybrydowej, a poprowadziła je adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, która pełni funkcję sekretarza Porozumienia. 

W gronie zrzeszonych organizacji powitano dwóch nowo wybranych prezesów samorządów zawodowych:  doradców podatkowych - Andrzeja Ladzińskiego oraz lekarzy weterynarii – Marka Mastalerka.

Podczas styczniowej dyskusji omówiono plany pracy na rok 2022. Zaproponowano m.in. zorganizowanie seminariów i debat, z uwzględnieniem ważnych obecnie problemów: przepisy Nowego Ładu, tajemnica zawodowa, wolność zawodów i zaufanie społeczeństwa do poszczególnych zawodów.

Wstępna data pierwszego seminarium – dotyczącego Nowego Ładu - została wyznaczona na marzec 2022 r.
Na 21 lutego 2022 r. wyznaczono termin kolejnego spotkania Porozumienia w siedzibie NRA.

Porozumienie tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Źródło: NRA

DATA PUBLIKACJI: 2022-02-01 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: 723-570-576
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. 723-570-576

x
x