Aktualność: KIDP skierowała do NSA opinię amicus curiae

16 lipca 2020 Naczelny Sąd Administracyjny ma rozpoznać dwie skargi kasacyjne wniesione w związku ze sprawami, w których równolegle do prowadzonego postępowania podatkowego wszczęto postępowanie karne skarbowe, a w konsekwencji tego powiadomiono podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, Dz. U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.).

Więcej na stronie:
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6589

DATA PUBLIKACJI: 2020-07-17 + pozostałe aktualności
Czytaj również

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x